Training fysieke belasting "ErgoFit en ErgoCoach"

ErgoFit

Het doel van deze training is om u in een middag de basisbeginselen bij te brengen van het verantwoord omgaan met uw lichaam met behulp van voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk.

De trainers zullen in gaan op:
- Bewustwording van de risicofactoren binnen uw werkomgeving
- Inzicht in menselijke structuren die worden belast met fysieke arbeid
- Invloed van psychische belasting
- Voorkomen van verzuim door preventie
- Eigen werkmethoden in relatie tot ergonomie, oplossingsgericht handelen
en gedrag

Duur: 1 dagdeel
Kosten: € 75 per deelnemer
Max. deelnemers: 12

Werkgever hebben de verplichting om medewerkers voldoende voor te lichten. Een van de aspecten waarover het personeel dient te worden voorgelicht is adequate fysieke belasting. Deze training biedt u de kans om dit onderdeel van het arbobeleid aan te pakken en in te voeren.

ErgoCoach

De cursus ErgoCoach is bedoeld voor de medewerkers die na het volgen van een training ErgoFit de opdracht krijgen om een oogje in het zeil te houden als het gaat om fysieke belasting. De ergocoach wijst zijn collega's op mogelijkheden om de fysieke belasting en (gedragsmatig) te verbeteren en weet te motiveren en inspireren als het gaat om verandering en aanpassing van fysieke belasting. Daarnaast zal hij of zij intern de mogelijkheid moeten krijgen om problemen aan te pakken die verbetering van de fysieke belasting tot gevolg hebben. Deze medewerker zal daarom zowel in nauw contact moeten staan met de management/directie als met de medewerkers op de vloer. Tevens wordt er verlangd om in voorkomende gevallen noodzakelijke notities te schrijven.

In de training leert u:
- Verantwoordelijkheidskader
- Werkplekinrichting en werkplekbeoordeling
- Advisering bij aanpassing en/ of herinrichting
- Voorkomen van verzuim door preventie
- Wet en regelgeving
- Zorg voor hulpmiddelen
- Signalering gezondheidsproblemen
- Hoe signaleer ik dreigend verzuim en hoe maak ik dit bespreekbaar
- Inzicht in de verschillen tussen ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid
- Begeleiden van de verzuimende medewerker
- Terugkeer naar de werkvloer
- Intermediair tussen management en werkvloer
- Aan het werk blijven

Het aantal ergocoaches per organisatie hangt af van de grootte van uw bedrijf. Wij  streven ernaar om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat de mensen uit eenzelfde regio bij dezelfde cursus worden ingedeeld.

Duur: 2 x 4 uur
Kosten: € 175 per deelnemer
Max. deelnemers: 12


Inschrijven is mogelijk via ons inschrijfformulier of telefonisch via telefoonnummer: 

035-6472002 van Schleidt & Scholten Arboconsultancy.


 

Algemene informatie over ErgoFit en/of Ergocoach is te bevragen bij:

Schleidt & Scholten, telefoon: 035 6472002  E-mail: info@ergofit.nl

Google